« Ένα βράδυ μονορούφι | Main | Ατελές »

January 30, 2010

Comments

aniaris
1.

Αν όλα αυτά τα παράξενα συμβαίνουν κάθε τόσο εκεί μακριά, θα μετοικήσω.

Radio
2.

Λογια λογια λογια, θα μπορουσα να σου ειχα πει τα ιδια τελειως αναποδα.
Εχω ενα καλειδοσκοπιο, το φερνω γυρω γυρω και οτι κατσει στη στιγμη.
Αν σκεφτεσαι παντως να μετοικησεις πηγαινε νοτια, πηγαινε δυτικα, οπου θες αλλου πηγαινε.
Εδω ειναι καμενη γη και καμενα μυαλα απο κουνια.

Vam33
3.

Συμβαίνουν δεν συμβαίνουν το κείμενο είναι απίθανο.Καλημέρες

Radio
4.

Ευχαριστω φιλτατοτατε Βαμ.

Αμ επος αμ κουέστιον, τι στην ευχη εχεις κανει και δεν φαινεται λινκ στο νικ σου να μπορουν να μπουν απο τα σχολιο σου στο μπλογκ σου οσοι επιθυμουν;

ezak
5.

...ξέρεις, επιλέγω να διαβάζω αυτές τις ιστορίες με τις μοναδικές περιγραφές και με χωρίς τέλος, πάντα βράδυ, παρέα με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί παγωμένο(ποτέ δεν μου αρέσε το ζεστό)...

Radio
6.

Υψίστη τιμη Εζακ,
απο τις υψιστοτερες θα μπορουσα να πω.

Ενα Νουβω το προτιμω κι εγω κρυο αλλα ενα Μερλό ή ενα Πινό Νουάρ οχι, οχι, οχι ...
Η ιδεα μου προκαλει τα ιδια συναισθηματα που θα μου προκαλουσε η ιδεα της εικονας του Βουδα να ρευεται.

Αλλα -παντα- περι ορεξεως ...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ