« Αντρικές κουβέντες | Main | Η μύηση »

September 25, 2010

Comments

ezak
1.

...σίγουρα κρύβει πολλά...κι από την άλλη αν δεν βρεις άνθρωπο ακολούθα το δρόμο κι αυτός ξέρει, έχει τον τρόπο του να σε οδηγήσει σε νέες ιστορίες...

Radio
2.

Αυτο ειναι αληθεια Εζακ.
Μονο που αυτος ο ανθρωπος δεν θα ηθελα να ειναι Κινεζος.
We have a problem here :)

aniaris
3.

άλλαξε τίποτα; έχει 5 μέρες.

Radio
4.

Επι του πιεστηριου,
μμμ ... τι αλλαξε,
εχω δυο ιστοριες και τις δυο στη μεση, (και μια τριτη γιατι κλεινει το μπαρ των γκέιδων που ηταν το στεκι μου κι εχω σκασει αλλα αυτη ισως να περιμενει να καταλαγιασει και λιγο το συναισθημα)
το σεναριο μου αρεσει, οι λεξεις μου δεν μου αρεσουνε και τοσο, ειναι που ειναι και διαφορετικου υφους και τα εχω μπλεξει.
Εχουμε αργια πεντε μερες λογω των γενεθλιων της Κινας, οποτε ισως να συμμαζευτω, τι θα κανω στο κατω κατω τοσες ωρες αεργος ουτε κι εγω ξερω.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ