« Η πόλη και ο ξένος | Main | Ένα κάποιο μίσος »

October 01, 2010

Comments

Eva Amorales
1.

now here in no where
ειστε υπεροχος
οχι πρωτο τυπος
αλλα υπεροχος

άλις
2.

ποσο θαρρετος ειμαι οταν ειμαι καποιος αλλος..
πολυ καλο.πολυ

Radio
3.

Eva, κατι μου θυμιζει το νικνέιμ σου αλλα δεν μπορω να θυμηθω τι. Ευχαριστω.

Αλις, και ποσο πολυ ημουνα ο αλλος και το αγνοουσα. Ευχαριστω.

Vam33
4.

Απίθανο κείμενο .Μπράβο για την νουάρ ατμόσφαιρα και τους καταραμένους ήρωες που μας χαρίζεις

pou paei
5.

Yannis,ποσο αθωα ξεκινας την κουβεντα.
..ισως κατι που εχασες μεσα σε τοσες λεξεις..
με τα ξιδια οι τοποι γινονται σημεια
και χανουν το νικνειμ τους
αγαπατε τις λεξεις οπως και τις ερωμενες σας (?)
φευ γαλεα

Radio
6.

Αγαπητη(ε;) Eva Amorales pou paei,
αν και καποιους απο τους γριφους σας φιλοδοξω να λεω οτι τους καταλαβαινω, για το συνολικο νοημα μενω με τη .. φιλοδοξια στο χερι.
Την κα λημερα μου.

Γεια σου Βαμακο Χα'ι'λάντερ :)
Καλημερες.

Eva pou paei Amorales
7.

xaxa !!
κ τη δι κη μου,αγαπητε.
Η αγαπητη.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ