« Ο νεροκουβαλητής | Main | Δύο άνδρες ένα μεσημέρι »

June 19, 2011

Comments

oberon
1.

Τυχαία έφτασα ως εδώ.Για να διαβάσω μ΄ ανατριχιαστική έκπληξη τις λέξεις, που θα μετουσίωναν με λέξεις, τη σημερινή αίσθηση της μέρας. Και για να δω αυτόν τον ασήκωτο ουρανό που τίποτα δεν κάνει απ' αυτά που πρέπει.Δεδομένης της απόστασης και της συνάφειας μου ήρθε αυτόματα στο νου αυτό: http://www.youtube.com/watch?v=X6ymVaq3Fqk&feature=related.

Radio
2.

Oberon, ευχαριστώ για την επίσκεψη και το ωραίο σχόλιο.
Δυστυχώς εδώ πέρα έχουμε κατουρήσει στο πηγάδι κι έτσι δεν μας αφήνουν να έχουμε youtube οπότε θα με φώτιζες εάν μου το έστελνες στο e-mail. Βέβαια δεν ξέρω εάν αυτό είναι εφικτό κι έτσι μην αισθάνεσαι υποχρεωμένος.
Τα λέμε.

ezak
3.

...υπέροχη εικόνα, κι αυτή σαν ζωγραφιά...

Epic
4.

Ry Cooder Paris, Texas ...κοιτα να δεις ποσο ομορφα κολλαει ενας αμερικανικος ηχος συμβολο στην κινεζικη ιστοριουλα σου...Oberon σχηματισες την καταλληλη μουσικη υποκρουση !!!! Respect (οπως λεμε κι εμεις εδω)

Radio
5.

Ευχαριστώ για την ιδέα παίδες.
Ήδη το έβαλα κι εγώ να παίζει στην αρχή του πόστ.
Λέω να το καθιερώσω :)

oberon
6.

@ Epic, Αμφιθυμικό 'Ω!' θα πω γιατί...Ω! τι κρίμα που η άσχημη μέρα μου στέρησε τον χρόνο να στείλω το 'γράμμα' το επεξηγηματικό στον Mr Radio, αλλά και... Ω! τι ωραία που προλάβατε την ασυνέπεια μου και το στείλατε εσείς. Επίσης πολύ Ω!ραίο που το βρήκατε ταιριαστό! Merci & Respect, όπως λέω κι εγω απο 'δω!
@ Mr Radio, συγνώμη για την καθυστέρηση, ήταν λόγω γενικής υστέρησης...μα τελικά κι ο ετεροχρονισμός για καλό ήταν...είχε δεν είχε ο ήχος βγήκε από το νου μου, έφτασε στον προορισμό του και τον συνάντησε...όπως θα λέγατε κι εσείς!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ