« Περιμένοντας τη νύχτα | Main | Ο νεροκουβαλητής »

June 17, 2011

Comments

Epic
1.

Κεντώ,
μικρούς σταυρούς...

πάνω μου...

Πρωτού αντιμετωπίσω τους φόβους μου.

Είναι καλύτερα να μην είναι εκεί

Radio
2.

Κεντώ σταυρούς

τους φόβους μου

μην είναι εκεί

The comments to this entry are closed.

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ